Lokalne Centra Informacji Forum Związków Zawodowych: II Edycja projektu

ZWIĄZKOWCY PRZED KAMERĄ

 

Jak udzielać wywiadów i wypowiadać się przed kamerą. Tego uczyli się związkowcy z Forum Związków Zawodowych podczas warsztatów medialnych w Bydgoszczy. Zajęcia 25 i 26 listopada prowadzili dziennikarze Telewizji Polskiej. W szkoleniu uczestniczyło trzynaście osób zaangażowanych w unijny projekt „Lokalne Centra Informacji”. Związkowcy doskonalili umiejętności występowania w mediach.

Czytaj więcej...

Szkolenie pn. „Kompetencje kluczowe w Europejskim dialogu społecznym”

Poniżej przedstawiamy krótką relację fotograficzną ze szkolenia, które miało miejsce w dniach 8-9 października br. oraz 10-11 października br.
Szkolenie odbyło się z udziałem eksperta rekomendowanego prze Europejską Konfederację Związków Zawodowych – Pana Tomasza Jasińskiego.

 

 

 

Szkolenie pn. „Kompetencje kluczowe w Europejskim dialogu społecznym”

W dniach 8-9 października br.  oraz 10-11 października br. odbędą się dwie edycje szkolenia w zakresie Kompetencji kluczowych w Europejskim dialogu społecznym. Szkolenie ma na celu przybliżenie struktur oraz działania dialogu społecznego na poziomie europejskim. Uczestnicy szkolenia poznają zasady tworzenia oraz funkcjonowanie Europejskich Rad Zakładowych, a także prowadzenia negocjacji i mediacji na szczeblu europejskim.

Szkolenie odbędzie się z udziałem eksperta rekomendowanego prze Europejską Konfederację Związków Zawodowych.

Metody pracy: wykład, zajęcia praktyczne  w grupach, dyskusja, rundy pytań do eksperta.

Grupa docelowa to przedstawiciele gremiów dialogu społecznego FZZ oraz liderzy organizacji branżowych i zakładowych biorący udział  w negocjacjach z pracodawcą.

 

Szkolenie pn. „Efektywne zarządzanie informacją”

W dniach 1-2 sierpnia 2013 r. odbyło się pierwsze szkolenie dla Korespondentów Terenowych LCI z zakresu efektywnego zarządzania informacją, organizowane w ramach II edycji projektu Lokalne Centra Informacji FZZ.

Szkolenie miało na celu przygotować pracowników Lokalnych Centów Informacji FZZ  do pracy Korespondentów Terenowych i wyposażyć ich w niezbędne umiejętności selekcjonowanie informacji, procesu przygotowywania i zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych, PR oraz budowanie wizerunku.

Szkolenie poprowadził Pan Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Tecław.

Poniżej krótka relacja fotograficzna z przeprowadzonego szkolenia.

 

 

 

  Lokalne Centra Informacji: Edycja II