Dr. Atanas G Atanasov

atanas

Wiodący naukowiec. Medycyna molekularna i zdrowie cyfrowe.

Twitter linkedin

Prof. Atanasov studiował na Uniwersytecie w Sofii w Bułgarii, gdzie uzyskał stopień doktora. stopień naukowy z biochemii na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii.

W 2016 roku uzyskał habilitację z biologii farmaceutycznej na Wydziale Farmakognozji Uniwersytetu Wiedeńskiego w Austrii. Od 2016 roku prof.

Atanasov jest kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą medycyny molekularnej, nutrigenomiki, biotechnologii, produktów naturalnych i farmakologii molekularnej.

Możesz się z nim połączyć na Twitter i LinkedIn.