Davidene Bender-Main, MNLP, MBCT, CBT, HT, LC

davidene

Certyfikowany Praktyk Neuro Lingwistyczny, Mistrz Neuro Linguistic Practitioner

Facebook Twitter

Davidene Bender-Main jest mistrzem praktyki programowania neurolingwistycznego, służąc innym, pracując z klientami nad specjalnie dostosowanymi sesjami w ramach praktyki prywatnej i wirtualnymi sesjami online.

Oprócz sesji, Davidene oferuje wywiady motywacyjne, instrukcje medytacji, informacyjne spotkania grupowe, pracę nad mózgiem i jest autorem publikacji. Programowanie neurolingwistyczne dobrze nadaje się do rozwiązywania problemów występujących w środowisku nieklinicznym i bez leków.

Davidene można łatwo znaleźć w mediach społecznościowych i na jej dwóch stronach internetowych:www.phenixnlp.com i psychologytoday.com również możesz się z nią połączyć na Facebook, Twitter, LinkedIn.