Melissa Feldman

melissa-feldman

Melissa Feldman jest niezależną autorką badań, mieszkającą w Toronto w Kanadzie. Posiada doświadczenie zawodowe jako badacz i pedagog.

Przedstawiła zbiorcze badania wielu tematów zdrowotnych, od suplementów diety po odchylenia od wagi, zdrowie seksualne i sen. Potrafi pisać atrakcyjne artykuły i tworzyć treści naukowe, marketingowe i kreatywne.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w recenzowaniu i redagowaniu publikacji przeznaczonych zarówno dla publiczności, jak i profesjonalistów.

Możesz się z nią połączyć na Linkedin.