Polityka reklamowa

Poniższe wytyczne zostały opracowane przez Lci.org.pl w celu uregulowania różnych aspektów reklamy w sieci. Należą do nich strony internetowe i aplikacje mobilne skierowane do konsumentów. Nazywamy to stroną internetową Consumer Properties. Strony internetowe i aplikacje mobilne skierowane do pracowników służby zdrowia nazywane są Nieruchomościami Profesjonalnymi Lci.org.pl.

Użyte tutaj terminy „reklama” i „reklamy” są następujące:

 • Banery stron trzecich
 • Odznaki
 • Reklama kontekstowa
 • Treść sponsorowana

Wytyczne zawarte w niniejszej polityce dotyczą takich kwestii, jak akceptacja Reklam przez Lci.org.pl, sposób wyświetlania reklam oraz sposób usuwania reklam z sieci Lci.org.pl. My z Lci.org.pl mamy w tym zakresie wyłączną i całkowitą dyskrecję. Naszym zadaniem jest interpretowanie i egzekwowanie zasad. Mamy również prawo do zmiany polityki w dowolnym momencie, gdy uznamy to za konieczne.

Przeczytaj poniższe wytyczne:

 • Mamy wyłączną swobodę w określaniu rodzajów reklam, które będą akceptowane i wyświetlane. W żadnym wypadku nie będzie to uznawane za poparcie dla firmy, która reklamuje, produkuje, dystrybuuje lub promuje wymienione przez nas produkty lub usługi.
 • Nie akceptujemy reklam, które nie są dokładne lub wykonane profesjonalnie.

Istnieją pewne kategorie, na które nie pozwolimy. Należą do nich:

 • Nielegalne lub „budzące zastrzeżenia” produkty (zastrzegamy sobie prawo do określenia, co jest „nieodpowiednie”)
 • Materiały oszukańcze, zwodnicze, nielegalne, wprowadzające w błąd lub obraźliwe
 • Materiały, które wprowadzają w błąd, wyśmiewają, dyskryminują (rzeczywiste lub domniemane) lub atakują osobę lub grupę z powodów osobistych.
 • Alkohol
 • Broń, broń palna, amunicja lub fajerwerki
 • Hazard
 • Pornografia lub powiązane tematy
 • Używanie tytoniu
 • Materiał bezpośrednio reklamujący produkty dzieciom w wieku poniżej 13 lat
 • Media lub wiadomości, które należą do gier wideo lub treści z oceną „M”
 • Nieuzasadnione, mało prawdopodobne lub nadzwyczajne twierdzenia dotyczące produktów lub usług
 • Wiadomości multimedialne lub obrazy, które migają lub migają
 • Media lub wiadomości zawierające bezpodstawne twierdzenia
 • Jednostki reklamowe wykraczające poza określoną przestrzeń
 • Jednostki reklamowe, które nie chowają się do określonej przestrzeni reklamowej po przewinięciu przez użytkownika lub nie zawierają „zamknięcia” lub „X”, które pozwalają użytkownikowi wycofać lub zamknąć jednostkę reklamową / wiadomość po zainicjowaniu przez użytkownika
 • Jednostki reklamowe naśladujące funkcje komputera

Rozumiemy również różnicę między reklamami, treściami sponsorowanymi i treściami redakcyjnymi. W związku z tym traktujemy każdego jako oddzielną jednostkę z różnymi wytycznymi.

Kliknięcie na reklamę prowadzi do witryny reklamodawcy strony trzeciej lub do odpowiedniego obszaru treści sponsorowanych, który jest własnością witryny.

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do określenia sposobu wyświetlania wszystkich wyników wyszukiwania określonych informacji według słów kluczowych lub tematów. Wyświetlana zawartość jest wyświetlana wraz z jej źródłem. Jeśli pojawiają się sponsorowane treści i recenzje, są one oznaczone jako takie i te same zasady mają zastosowanie do innych informacji, które filtrujemy.

Przestrzegamy również warunków podanych w Google Ads i łączymy je z odpowiednimi witrynami.

Chociaż treści należące do osób trzecich muszą być zgodne z niniejszymi Zasadami reklamowymi, treść etykietowania podlega naszym określonym zasadom. Co ważniejsze, reklamy nie powinny prowadzić bezpośrednio do strony rejestracji / przechwytywania wiadomości e-mail.

Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia, w dowolnym momencie, akceptacji, odrzucenia, anulowania lub usunięcia reklam. We wszystkich przypadkach anulowania, odrzucenia lub usunięcia zapewnimy szybkie powiadomienie.

Obowiązkiem reklamodawcy jest przestrzeganie wszystkich krajowych i zagranicznych praw i przepisów obowiązujących w sieci. Obejmują one wymagane prawem legendy, ujawnienia i oświadczenia.

Reklama nie powinna zawierać pikseli, tagów, kontenerów flash ani żadnego innego rodzaju kodu oprogramowania do zbierania informacji. W celu ochrony będziemy filtrować sygnały nawigacyjne, pliki cookie lub inne informacje.

OSTATNIA ZMODYFIKOWANA: 15 listopada 2018 r