Lci.org.pl ONLINE Polityka prywatności

Niniejsza polityka szczegółowo opisuje proces gromadzenia i rozpowszechniania informacji. Informacje o tym, jakie informacje o Tobie mogą być gromadzone, gdy korzystasz z naszych udostępnionych usług, w jaki sposób te informacje mogą być wykorzystywane, w jaki sposób możesz kontrolować sposób wykorzystywania Twoich informacji oraz jakie środki ostrożności są podejmowane w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi lub wykorzystaniu Twoich informacji, są wyjaśnione i szczegółowo omówione tutaj.

Usługi mogą być świadczone na różnych mediach i urządzeniach, które są obecnie znane lub będą dalej rozwijane, w tym w aplikacjach mobilnych i obejmują bez ograniczeń wiadomości, narzędzia i aplikacje referencyjne, programy sponsorowane, spersonalizowane treści, ustawiczne kształcenie medyczne, narzędzia komunikacyjne i fora dyskusyjne.

Dlatego Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z naszą polityką prywatności. Nie odpowiadamy za inne strony internetowe. Odpowiadamy raczej tylko na naszą własną politykę.

Zmiany polityki prywatności

W przypadku każdej istotnej zmiany w polityce podejmiemy kroki w celu poinformowania Cię w odpowiednim czasie. W przypadku drobnych zmian możemy Cię poinformować lub nie. Jeśli jednak zmiany mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, nie zastosujemy ich bez możliwości wyboru.

Informacje podane na witrynie ConsumerHealthDigest.com mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie relacji między pacjentem a jego własnym lekarzem. Każda osoba powyżej 18 roku życia może korzystać z naszych informacji, chyba że ma to bardzo poważne problemy zdrowotne.

Zbierane informacje

W tej sekcji omawiamy różne rodzaje informacji, które możemy gromadzić o Tobie oraz związany z tym proces zbierania.

1. Od niezarejestrowanych odwiedzających
Aby uzyskać dostęp do wszystkich usług, musisz się zarejestrować. Możesz jednak mieć dostęp do pewnych ograniczonych obszarów bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych i informacji umożliwiających identyfikację. Informacje, które tu otrzymujemy, nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie są wykorzystywane samodzielnie do identyfikacji nikogo. Nie używamy plików cookie. W naszej sekcji niniejszej Polityki prywatności zatytułowanej Pliki cookie i sygnalizatory sieci Web poniżej szczegółowo opisano ten proces.

2. Od zarejestrowanych odwiedzających
Zostaniesz poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy i inne informacje zawodowe. Będziesz mieć również możliwość wyboru biuletynów i innych informacji, które możesz chcieć otrzymywać. Jeśli musisz podać dodatkowe informacje, aby uzyskać większy dostęp, lub jeśli chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe o Tobie, przestrzegamy ścisłej Polityki prywatności. Naszym obowiązkiem jest wyjaśnienie, w jaki sposób zamierzamy z niego korzystać i będziemy wymagać Twojej zgody.

3. Ze źródeł zewnętrznych
Zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia dodatkowych informacji o zarejestrowanych użytkownikach ze źródeł zewnętrznych w celu dalszej pomocy w naszych usługach. Będziemy wykorzystywać te informacje do weryfikowania i aktualizowania informacji rejestracyjnych oraz potwierdzania statusu licencji.

Inne informacje

 • Strony dyskusyjne: Kiedy publikujesz wiadomość na forum dyskusyjnym, Twój podstawowy profil będzie dostępny dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Wspomniany podstawowy profil obejmuje imię i nazwisko, specjalizację i informacje geograficzne. Masz możliwość wyświetlenia dodatkowych informacji. Tylko upewnij się, że nie publikujesz żadnych informacji o sobie ani o żadnej innej osobie na forum dyskusyjnym lub innym forum publicznym, jeśli chcesz, aby takie informacje były prywatne. Opublikowane informacje są informacjami publicznymi i mogą być wykorzystywane przez nas i osoby trzecie.
 • Import: Narzędzia kliniczne są udostępniane za pośrednictwem usług. Narzędzia te wymagają podania informacji niezbędnych do działania narzędzi. Są one przeznaczone do przechowywania informacji, które podajesz.
 • Dodatkowe formularze i e-maile: Możemy również poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe usługi lub rozwiązać problemy.
 • Badania rynku: Jako zarejestrowany użytkownik możesz zostać zaproszony do udziału w sponsorowanej lub niesponsorowanej ankiecie badania rynku za pośrednictwem zaproszenia e-mail, wyskakującego okienka lub w inny sposób. Ankieta może być prowadzona przez jedną z naszych firm lub zewnętrzną placówkę badawczą. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, odpowiedz na pytania ankiety. Następnie możesz ponownie zostać poproszony o podanie dalszych danych osobowych. Zapoznaj się z sekcją dotyczącą wykorzystania i ujawniania informacji, które tworzymy.
 • Korzystanie z treści: Treści publikowane przez naszą witrynę nie mogą być modyfikowane ani usuwane przez czytelnika ani użytkownika. Jesteśmy jednak wdzięczni za sugestie dotyczące wszelkich zmian przesłane pocztą lub w komentarzach pod artykułami.
 • Google Analytics: Obecnie używamy Google Analytics do analizy oglądalności strony internetowej i ulepszania naszych treści. Żadne dane osobowe nie są zbierane z Google Analytics. Więcej informacji na temat polityki prywatności dotyczącej Google Analytics można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Korzystanie z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych sieci Web

Gromadzimy informacje, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby za pomocą plików cookie. To tylko mały plik danych, który Twoja przeglądarka pozwala nam umieścić na Twoim dysku twardym, abyśmy mogli powiązać Cię z Twoim urządzeniem.

Przypisujemy pliki cookie do:

 • Śledź użycie w profesjonalnych witrynach i usługach
 • Pomóż nam dynamicznie generować reklamy i treści dla użytkowników
 • Oceń, do których profesjonalnych stron witryny i usług masz dostęp

Jeśli jesteś zarejestrowany, możemy zdecydować o powiązaniu Twoich danych rejestracyjnych z naszymi plikami cookie. Ten krok umożliwia nam dostarczanie bardziej dostosowanych treści, w tym reklam, oraz ulepszanie personalizacji i funkcjonalności usług.

Jak podano poniżej, podczas pobierania i instalowania dowolnej z naszych aplikacji mobilnych na swoim urządzeniu, przypisujemy do instalacji losową liczbę. Jest to podobne do pliku cookie.

Większość oprogramowania przeglądarki można ustawić tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie. Jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na odrzucanie, strony internetowe, które obsługują pliki cookie, nie rozpoznają Cię po powrocie do naszej witryny. Należy pamiętać, że niektóre funkcje witryny mogą zostać utracone.

Aby uzyskać dostęp do opcji, zapoznaj się z sekcją pomocy przeglądarki.

Możemy używać sygnałów nawigacyjnych i plików cookie, aby wyświetlać ukierunkowane reklamy, gdy odwiedzasz inne witryny należące do nas i przez nas obsługiwane. Możemy również używać sygnałów nawigacyjnych do śledzenia wiadomości e-mail. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to małe pliki graficzne osadzone na stronie internetowej, które powiadamiają serwer macierzysty (który może należeć do witryny hosta, reklamodawcy sieciowego lub innej strony trzeciej) bez możliwości identyfikacji osoby. Może to również skutkować utworzeniem pliku cookie.

Nasze umowy ze stronami trzecimi, których sygnały nawigacyjne mogą być umieszczane w naszych witrynach, aby pomóc nam w kierowaniu reklam, nie są własnością ani nie są obsługiwane przez osoby po naszej stronie. Te sygnały nawigacyjne umieszczają pliki cookie, aby umożliwić stronom trzecim zbieranie informacji, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Te strony trzecie zgodziły się nie wykorzystywać danych obciążających lub danych osobowych. Ponownie, jeśli Twoja przeglądarka jest ustawiona na odrzucanie plików cookie, te informacje nieosobowe nie będą wysyłane.

Dzięki sprzedaży reklam możemy zezwolić stronie trzeciej na umieszczenie pliku cookie w Twojej przeglądarce, aby umożliwić reklamodawcom rozpoznanie Twojej przeglądarki na podstawie braku danych osobowych. Ponownie obowiązują te same procedury.

Nie kontrolujemy wykorzystywania plików cookie lub sygnałów nawigacyjnych przez strony trzecie ani sposobu, w jaki zarządzają one informacjami, które nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Jednak wymagamy sponsorów, reklamodawców i serwerów reklam. Zostali upoważnieni do zbierania informacji o plikach cookie lub sygnalizatorach internetowych za pośrednictwem usług. Zgodzili się nie zbierać żadnych danych osobowych. Ponadto zgodzili się również, aby nie łączyć żadnych nieosobowych plików cookie ani sygnałów nawigacyjnych.

Niektóre serwery reklam i firmy zewnętrzne pozwalają uniemożliwić im gromadzenie danych lub wyświetlanie reklam za pomocą ich plików cookie. Możesz na to zdecydować. Możesz to również zrobić w przypadku plików cookie dla kilku serwerów reklam i firm analitycznych, odwiedzając witrynę Inicjatywa na rzecz reklamy sieciowej witryna umożliwiająca rezygnację z bramy. Udaj się na tę stronę, aby zapoznać się z polityką prywatności.

Prywatność dzieci

Jesteśmy zaangażowani w ochronę dzieci. Witryny i usługi profesjonalne są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat.

Wykorzystanie i ujawnianie informacji

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną wykorzystane do świadczenia usług, o które prosiłeś lub które autoryzowałeś. Podane przez Ciebie informacje (Twój identyfikator e-mail, adresy e-mail i treść wiadomości e-mail) nie będą udostępniane. Ma to na celu ochronę Twojej tożsamości.

Twoje dane zostaną zapisane i zapisane w naszej bazie danych i będą przez nas wykorzystywane lub możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim.

Możesz przeczytać nasz post, ale w żadnym wypadku nie możesz ponownie wykorzystać naszych treści. Treści publikowane przez naszą witrynę nie mogą być modyfikowane ani usuwane przez czytelnika ani użytkownika. Jesteśmy jednak wdzięczni za sugestie dotyczące wszelkich zmian przesłane pocztą lub w komentarzach pod artykułami.

Dane zbiorcze

Tworzymy zagregowane dane o użytkownikach w celu rozwoju i ulepszania produktów oraz analiz rynkowych. Możemy przekazywać informacje o użytkownikach w formie zbiorczej stronom trzecim. Informacje są sporządzane profesjonalnie, zawsze mając na uwadze Twoje dobre samopoczucie. Na przykład, możemy powiedzieć klientowi, jaki procent zarejestrowanych użytkowników witryny mieszka na określonym obszarze geograficznym lub specjalizuje się w określonym obszarze klinicznym lub jaki procent uczestników badania rynku wybrał określoną odpowiedź na pytanie ankiety.

Gdy zagregowane informacje są przekazywane stronie trzeciej, są gromadzone wraz z innymi indywidualnymi rekordami. Są one pozbawione wszelkich danych, które mogłyby posłużyć do identyfikacji Ciebie. Każda osoba trzecia, która otrzyma zagregowane informacje, musi wyrazić zgodę na tę procedurę.

Marketing i reklama

Możemy kierować reklamy i marketing w oparciu o informacje podane podczas rejestracji. Na przykład użytkownikowi, o którym wiemy, że jest kardiologiem, mogą być wyświetlane reklamy związane z kardiologią zarówno w naszej witrynie, jak i na stronach internetowych osób trzecich. Obsługujemy te reklamy za pomocą plików cookie i sygnałów nawigacyjnych. Ponadto możemy kierować reklamy geograficzne do zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników na podstawie adresu IP.

Możemy również personalizować usługi i reklamy, które widzą zarejestrowani użytkownicy, w oparciu o indywidualne zainteresowania.

Osoby trzecie

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jak opisano poniżej.

 • Inne strony: Podczas interakcji z jedną z tych firm może obowiązywać specjalistyczna polityka prywatności, która zostanie Ci wówczas przedstawiona. Możemy zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Uwagi: Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.
 • Firmy i osoby, które dla nas pracują: Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia, możemy poprosić stronę trzecią o potwierdzenie statusu licencji i innych powiązanych informacji. Od wszystkich firm wymagamy przestrzegania warunków niniejszej Polityki prywatności. Ma to na celu ochronę Twojej tożsamości i ograniczenie ich dostępu.
 • Badania rynku: Od czasu do czasu możemy zaprosić Cię do udziału w sponsorowanych lub nie sponsorowanych ankietach badań rynku, jak opisano powyżej. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w ankiecie administrowanej przez zewnętrzną firmę badawczą, ta firma może Cię zidentyfikować. Niemniej jednak wymagamy od tych firm, aby zatwierdziły zasady, które Cię chronią.
 • Transfery biznesowe: Jeśli jeden z nas przenosi jednostkę biznesową lub aktywa do innej firmy, zapewniamy, że te firmy będą przestrzegać warunków.
 • Wymagania prawne: Ujawniamy konto i inne dane osobowe tylko wtedy, gdy (1) jest to wymagane w celu przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych, takich jak prawo, rozporządzenie, nakaz przeszukania, wezwanie do sądu lub orzeczenie sądowe; lub (2) gdy jest to uzasadnione w odpowiedzi na zagrożenie. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia postaramy się o tym powiadomić, chyba że naruszyłoby to prawo, nakaz sądowy lub instrukcje rządowe.
 • Zgoda: Zawsze otrzymujemy Twoją zgodę, zwłaszcza w przypadku udostępniania danych osobowych stronom trzecim.
 • Google Analytics: Obecnie używamy Google Analytics do analizy oglądalności strony internetowej i ulepszania naszych treści. Żadne dane osobowe nie są zbierane z Google Analytics. Więcej informacji na temat polityki prywatności dotyczącej Google Analytics można znaleźć tutaj, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Jeśli odkryjemy, że osoba trzecia nieumyślnie ujawniła dane osobowe któregokolwiek z naszych użytkowników, podejmiemy natychmiastowe działania dla Twojego bezpieczeństwa i środków ostrożności.

Bezpieczeństwo informacji

Przestrzegaj wymagań prawnych: Przestrzegamy i szanujemy wymogi prawne, w tym dotyczące ochrony danych medycznych i danych osobowych.

Zasady ogólne

Wdrożyliśmy technologie i polityki bezpieczeństwa, zasady i inne środki ochrony danych osobowych. Ma to na celu zapewnienie i poszanowanie Twojej poufności. Stosujemy metody bezpieczeństwa w celu ustalenia tożsamości zarejestrowanych użytkowników, aby można było egzekwować odpowiednie prawa i ograniczenia. Niezawodna weryfikacja tożsamości użytkownika nazywana jest uwierzytelnianiem. Używamy do tego zarówno haseł, jak i nazw użytkowników. Użytkownicy są głównie odpowiedzialni za utrzymywanie haseł.

Zatrudnienie

Pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności Twoich informacji. Tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji zdrowotnych. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania tego, aby uniknąć rozwiązania umowy i działań prawnych.

Dostęp do informacji i wyborów

Pozyskujemy i poprawiamy informacje o Tobie. W przypadku błędów możesz w dowolnym momencie edytować swój profil osobisty. Żądania usunięcia Twojego rekordu mogą skutkować usunięciem, ale możemy zachować pewne informacje demograficzne w celu ulepszenia produktu. Możesz skontaktować się z obsługą klienta i poprosić o wprowadzenie zmian, które uznasz za konieczne.

Wykorzystywanie twoich informacji poza EOG

W razie potrzeby będziemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać informacje o korzystaniu z Usług w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). To jest zadanie, które musi wykonać każda legalna firma.

Korzystając z Usług, zgadzasz się na takie gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie poza EOG. Podejmujemy niezbędne kroki, aby zapewnić ochronę Twoich danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Kyzooma do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
 • Aby zachować zgodność z prawem

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) Prawa do ochrony danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danych. Kyzooma stara się podjąć rozsądne kroki, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz być poinformowany, jakie Twoje Dane Osobowe posiadamy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, prosimy Skontaktuj się z nami.

Prawa do ochrony danych, które powinieneś znać (źródło - Wikipedia):

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na Twój temat.
 • Prawo do sprostowania danych. Jeżeli Twoje dane osobowe są błędne lub nieaktualne, masz prawo do ich poprawienia.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia i prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy Kyzooma oparła się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Uwagi: możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie żądania.

Możesz złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności

W przypadku pytań dotyczących prywatności lub wątpliwości dotyczących naszej witryny internetowej lub usług, skorzystaj z naszego Kontakt forma

Warunki korzystania Nasze warunki użytkowania można znaleźć Tutaj.

Copyright © 2019 Lci.org.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone. Lci.org.pl ma charakter informacyjny i nie należy go traktować jako porady lekarskiej, diagnozy ani zaleceń terapeutycznych.

Data wejścia w życie: 28 listopada 2019 r